Didactic Pilot Logo

Didaktický pilot

Radost z učení

GD Bildung und Kultur

Prosím nezaměňovat:

Klid pramenící z netečnosti neznamená kázeň!

A rozruch a víření zájmu a nadšení nelze považovat za chaos!

 
Education is what remains after you have forgotten what you learned at school.
Albert Einstein

 

 

 

 

 

Which school lessons have stuck in your memory?

 
Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive
 
Tomáš zívá, Linda si protírá oči, Radek se protahuje; písmena splývají před očima, hlas učitele zní vzdáleně a monotónně, ostatně i on si přeje, aby už zazvonilo...
- ticho -

Za dalšími dveřmi je hluk: jeden vyskočí, druhý ho tlačí zpátky do lavice: „Ne, já jsem byl první!“, třetí už běží k tabuli: „Já to vím, já to vím!“, pěsti duní a nohy dupou, někteří vyskakují tleskajíc do výšky, jiní odbíhají, aby to někomu ještě jednou vysvětlili...
– chaos?? –

Ve kterém vyučování získají žáci trvalé znalosti?!  více

Obzvláště výuka matematiky má potenciál  uvést mysl do pohybu, protože nabízí opravdový a férový „souboj“, při němž „správně“ nebo „chybně“ nemá naprosto žádnou váhu a je zbytečné tu něco odříkávat zpaměti; všechno je třeba vytvořit, vyvinout v daném okamžiku.

A i když pak vyučování probíhá „neorganizovaně“, neznamená to nedisciplinovanost nýbrž aktivitu!


Projekt« Umění: základní lidská potřeba výzvy » N ° 2009-1-FR1-GRU06-07061 byl realizován za finanční podpory Evropské unie. Za obsah sdělení odpovídá výlučně autor. Publikace (sdělení) nereprezentují názory Evropské komise a Evropská komise neodpovídá za použití informací, jež jsou jejich obsahem.