Didactic Pilot Logo

Didaktický pilot

Radost z učení

GD Bildung und Kultur


Učebnice pracuje převážně s levou mozkovou hemisférou.


Komunikace je příležitostí pro pravou hemisféru.


Proto rozumíme zpočátku navzdory dobrým školním výsledkům velmi málo, když přijdeme do zahraničí, protože pravá hemisféra se musí jazyk teprve naučit!

 

Hraní rolí: Nanečisto pro život!


Cizí jazyk se stane 'novým šatem', což pomáhá vyvinout jistější vystupování

 


Projekt« Umění: základní lidská potřeba výzvy » N ° 2009-1-FR1-GRU06-07061 byl realizován za finanční podpory Evropské unie. Za obsah sdělení odpovídá výlučně autor. Publikace (sdělení) nereprezentují názory Evropské komise a Evropská komise neodpovídá za použití informací, jež jsou jejich obsahem.