Didactic Pilot Logo

Didaktický pilot

Radost z učení

GD Bildung und Kultur

Dvojjazyčné mateřské školy

Integrace a rozvoj mezikulturních schopností


Imlicitní učení v logopedii:

Přírodovědecké experimenty vytvářejí smyslové zkušenosti pro podporu tvorby vztahů.

 

V předškolním věku
se mozek učí cizí jazyky
tak rychle a bezchybně
jako nikdy později

 
Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive
 

Děti si užívají zvuk a melodii různých řečí a experimentují s nimi. Raná znalost více jazyků by měla být umožněna všem dětem. Hovořte s vydavateli, autory, překladateli, knihovnami, pedagogy a vědci z různých zemí.
DE
www.netzwerk-mehrsprachigkeit.de

Kulturní rozdíly ztrácejí svou podivnost skrze společný slavením různých svátků a stávají se nejen akceptovanými, nýbrž také oblíbeným obohacením.
DE
www.gescher-ev.de
;

Hry ve více jazycích:
prožitkový princip
DE
www.senftenberg.de;

Dva jazyky – jedna Evropa:
DE
www.grundschuleamarkonaplatz.de;

Jazyková podpora pro rodiče-repatrianty:
DE
Jansz Korczak Kinderhaus, Kiel;

čínská kuchyně: pronikání do jiné kultury:
DE
www.cleec.de

Výrazným rysem dětského jednání je zvědavost, která podporuje rozumění cizí reči a vede k chápání souvislostí. Experimentováním s řečí získáváme zkušenosti
Dr. Stephan Gühmann, Veronika Meiwald
DE 
www.dbl-ev.de


Projekt« Umění: základní lidská potřeba výzvy » N ° 2009-1-FR1-GRU06-07061 byl realizován za finanční podpory Evropské unie. Za obsah sdělení odpovídá výlučně autor. Publikace (sdělení) nereprezentují názory Evropské komise a Evropská komise neodpovídá za použití informací, jež jsou jejich obsahem.