Didactic Pilot Logo

Didaktický pilot

Radost z učení

GD Bildung und Kultur

Whether something is brain-friendly or not is shown by its fun and success
You don’t need a neurologist to realise that.

Science only saves us from extended  detours of trying things out, because now the criteria are known.

 
 

Bewertung: 5 / 5

Star ActiveStar ActiveStar ActiveStar ActiveStar Active
 
Have a look here,  and find out whether education and brain-friendliness go hand in hand in your project.

Than report here about your project.


Projekt« Umění: základní lidská potřeba výzvy » N ° 2009-1-FR1-GRU06-07061 byl realizován za finanční podpory Evropské unie. Za obsah sdělení odpovídá výlučně autor. Publikace (sdělení) nereprezentují názory Evropské komise a Evropská komise neodpovídá za použití informací, jež jsou jejich obsahem.