Didactic Pilot Logo

Didaktický pilot

Radost z učení

GD Bildung und Kultur

Záporné vlastnosti jsou nakažlivé!

O kladných to ale platí taky!

 
Supporting each other…

….or dragging each other down!
 
Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive
 
„No tak si představ, že on opravdu vrátil ty jízdenky na svatbu své neteře, že prý to nebyl zvýhodněný tarif!“ „Jak to, a to jste tam opravdu nejeli?“ „Ne!“ - paní Homolková jako gramofon obehrává tu samou „písničku“ o lakotě svého muže.
Mezitím její ruce stáhnou z věšáku šálu a položí ji k pokladně. Její sestra je tu na návštěvě a má kašel. Šála je sice  třeskutě růžová – a její sestra růžovou nemůže ani cítit – ale tmavé kašmírové šály stály skoro dvakrát víc. Hlavně že je v teple!

Zda využijeme svůj život k tomu, abychom převzali slabosti našich partnerů, nebo se jejich silné stránky jednoho dne stanou našimi silami, to si musí rozhodnout každý sám.

Věc je úplně jednoduchá: jakmile se o něčem mluví, sepnou se v mozku odpovídající elektrické obvody. Pozoruhodné je ovšem na „kabelech“ v mozku toto:  sestávají z živé hmoty; rostou používáním, sílí jako svaly, které jsou trénovány. Silnými kabely pak také protéká více proudu. Stručně řečeno: o čem mnoho hovoříme, to pak sami nakonec umíme tak dobře, protože pokaždé, když o tom mluvíme, příslušné kabely „tloustnou“. Hněváme-li se tedy denně na někoho, budeme se tak jednohu nevyhnutelně chovat také.

Chceš-li tedy sám sobě udělat laskavost,  nešetři nikdy chválou na druhé. Čím podrobněji mluvíš o něčem, co na druhém skutečně obdivuješ, tím důkladněji se ve tvém mozku buduje „elektrická síť“, díky níž budeš jednou nevyhnutelně jednat stejně jako osoba, kterou obdivuješ.


Projekt« Umění: základní lidská potřeba výzvy » N ° 2009-1-FR1-GRU06-07061 byl realizován za finanční podpory Evropské unie. Za obsah sdělení odpovídá výlučně autor. Publikace (sdělení) nereprezentují názory Evropské komise a Evropská komise neodpovídá za použití informací, jež jsou jejich obsahem.