Didactic Pilot Logo

Didaktický pilot

Radost z učení

GD Bildung und Kultur

You think your readers would
take interest in such a
“Manual for brain-users”?
Why not write about it!

 
 

Ecrire un article

Kontakt

Kontaktformular

Send an Email
(optional)


Projekt« Umění: základní lidská potřeba výzvy » N ° 2009-1-FR1-GRU06-07061 byl realizován za finanční podpory Evropské unie. Za obsah sdělení odpovídá výlučně autor. Publikace (sdělení) nereprezentují názory Evropské komise a Evropská komise neodpovídá za použití informací, jež jsou jejich obsahem.