Didactic Pilot Logo

Didaktický pilot

Radost z učení

GD Bildung und Kultur

Podněty a nástroje
k pohybovému rozvoji

 

Podle toho,

jak mnoho, jak hbitě
a jak rozličně
se dítě učí pohybovat,

tak mnoho, tak  hbitě
a tak rozličně
bude později myslet.
 
Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive
 

Hřiště pro pohybové aktivity v mateřských školách se základními informacemi, návodem, tipy a pohybovými hrami pro rodiče a prarodiče: 
Renate Csellich-Ruso
DE
http://csellich-ruso.cayenneweb.at


Jednoduše a bez vrtání snadno instalovatelné tělocvičné nářadí k domácímu rozvoji motorické zručnosti
FR
www.gym-enfants.com


Projekt« Umění: základní lidská potřeba výzvy » N ° 2009-1-FR1-GRU06-07061 byl realizován za finanční podpory Evropské unie. Za obsah sdělení odpovídá výlučně autor. Publikace (sdělení) nereprezentují názory Evropské komise a Evropská komise neodpovídá za použití informací, jež jsou jejich obsahem.