Didactic Pilot Logo

Didaktický pilot

Radost z učení

GD Bildung und Kultur

Proč nepoužít rovnou ty správné  „spínací obvody“!

A přitom by to bylo tak jednoduché

Naše slova jsou dotykovou obrazovkou, kde otevíráme okna a spouštíme programy.

 

Yes-sentences: Yes!

No-sentences: No!
 
Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive
 

„Hele, nekřič tak (nahlas)!“  jako pingpongový míček se vrací zpátky drsná odpověď! - - -

„Psst, tiše, vedle spí dítě!“ - v tom  okamžiku všichni chodí po špičkách! - - -

Jak pro „křičet“ tak pro "nahlas“ a též pro „tiše“ je v mozku vypínač, který spíná, jakmile je o něm řeč. Pro „ne“ nemáme žádný spínač, protože „ne“ si nemůžeme představit jako něco konkrétního (věc, činnost). Proto „nekřič tak (nahlas)!“ vyvolá hlasitý křik, protože se zapínají všechny vypínače pro „nahlas“ a „křičet“. Kdo se přesto udrží a NEzačne křičet, ten už musí být opravdu svým pánem.

Tento neblahý „vadný obvod“, který spouštíme zápornými příkazovými větami, vede k nešťastnému výchovnému principu: „buď budeš poslouchat nebo ti to vysvětlím ručně“. Protože jen opravdový strach může zastavit, co slovní podnět již uvedl do pohybu!

Co platí pro sluch, se stejně projevuje u zrakových vjemů když např. pravopisné chyby pěkně označíme (=vyzdvihneme) červenou barvou. K tomu je taky zapotřebí pořádný strach ze špatných známek, abychom se takové chyby vyvarovali.

Přitom by bylo všechno mnohem jednodušší, kdybychom od pouhého mluvení o tom (a podtrhávání toho), co dělat nemáme, přistoupili přímo k tomu, co dělat máme.


Projekt« Umění: základní lidská potřeba výzvy » N ° 2009-1-FR1-GRU06-07061 byl realizován za finanční podpory Evropské unie. Za obsah sdělení odpovídá výlučně autor. Publikace (sdělení) nereprezentují názory Evropské komise a Evropská komise neodpovídá za použití informací, jež jsou jejich obsahem.