Didactic Pilot Logo

Didaktický pilot

Radost z učení

GD Bildung und Kultur


Výuka dějepisu by mohla být tím nejaktuálnějším a nejnaléhavějším školním předmětem této doby.

 

“Kdo se nedokáže poučit z historie, ten je odsouzen k jejímu opakování”
George Santayana

“Dějepis již nesmí být nudnou knihou. Dějepis se musí proměnovat a žít v každém spravedlivém a rozumném člověku.“
Ralph Waldo Emerson

 
Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive
 

Učebnice jako komiks:
Biografický přístup

Zatímco pohyblivý filmový obrázek působí sugestivně, kresba ponechává vnitřní prostor pro dialog a reflexi. Identifikace s obsahem prostřednictvím situační kresby a přímé řeči způsobuje hluboké propojení s vlastním prožitkem, životní zkušeností. Zabývání se historickými událostmi se tak stane osobním procesem růstu. Zde na příkladu výuky dějepisu k tématu holokaust:

ISBN 978-3-507-11100-4,  Material für Lehrer: ISBN 978-3-507-11102-8 Westermann 2010


Projekt« Umění: základní lidská potřeba výzvy » N ° 2009-1-FR1-GRU06-07061 byl realizován za finanční podpory Evropské unie. Za obsah sdělení odpovídá výlučně autor. Publikace (sdělení) nereprezentují názory Evropské komise a Evropská komise neodpovídá za použití informací, jež jsou jejich obsahem.