Didactic Pilot Logo

Didaktický pilot

Radost z učení

GD Bildung und Kultur


Dospívání v globální obci

Světoobčanství jako šance pro 21. století    

 

„Bylo řečeno, že zákroky
proti globalizaci jsou jako zákroky
proti zákonu gravitace.“
Kofi Annan

 
Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive
 
Geografie a rozvoj sociálních kompetencí v globální obci:

Organizace Kinderwelten („Dětské světy“) se snaží podnítit ve vědomí mladých lidí princip sdílení a podpořuje je v konkrétním uskutečňování mezinárodních kontaktů ve službě lidským právům.

Trvalá a preventivní podpora dětí v jejich  „zdravém životě":
www.kinderwelten.com


Projekt« Umění: základní lidská potřeba výzvy » N ° 2009-1-FR1-GRU06-07061 byl realizován za finanční podpory Evropské unie. Za obsah sdělení odpovídá výlučně autor. Publikace (sdělení) nereprezentují názory Evropské komise a Evropská komise neodpovídá za použití informací, jež jsou jejich obsahem.