Didactic Pilot Logo

Didaktický pilot

Radost z učení

GD Bildung und Kultur

Have you seen a wonderful pedagogic project or did you manage something really inspiring yourself with your kids or your pupils ?

Why not tell others about it!

 
 

Best-Practice

Kontakt

Kontaktformular

Send an Email
(optional)


Projekt« Umění: základní lidská potřeba výzvy » N ° 2009-1-FR1-GRU06-07061 byl realizován za finanční podpory Evropské unie. Za obsah sdělení odpovídá výlučně autor. Publikace (sdělení) nereprezentují názory Evropské komise a Evropská komise neodpovídá za použití informací, jež jsou jejich obsahem.