Didactic Pilot Logo

Didaktický pilot

Radost z učení

GD Bildung und Kultur


Matematika nanejvýš zábavná a na první pohled jasná     

 

"Beutelspacher je nadaný učitel, který s neúnavným enthusiasmem „obrací“ ne-matematiky."
(Süddeutsche Zeitung)
 
Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive
 

"Dotknout se matematiky“ (Mathematik zum Anfassen) Prof Albrecht Beutelspacher

ISBN 978-3-8348-0094-7

Matematické pokusy s nejjednoduššími prostředky; přirozeně vzniká porozumění, vhled, chápání souvislostí.


Projekt« Umění: základní lidská potřeba výzvy » N ° 2009-1-FR1-GRU06-07061 byl realizován za finanční podpory Evropské unie. Za obsah sdělení odpovídá výlučně autor. Publikace (sdělení) nereprezentují názory Evropské komise a Evropská komise neodpovídá za použití informací, jež jsou jejich obsahem.