Didactic Pilot Logo

Didaktický pilot

Radost z učení

GD Bildung und Kultur


Odklon od IQ k EQ staví význam inkluzivních škol do nového světla.  


Rostoucí potřeba sociálních kompetencí v profesním životě si žádá školy, které v nich budou vzdělávat. 


„Různost a inkluze na pracovišti
jsou významnými prvky dnešního hospodářství.“

Andy Wright, Vice President of Advertising, The New York Times

 

Bewertung: 5 / 5

Star ActiveStar ActiveStar ActiveStar ActiveStar Active
 

Začleňující školní sytém:
Ve spolkové zemi Schleswig-Holstein, stejně jako v dalších severoevropských zemích je začlenění již samozřejmostí.
www.alle-inklusive.de

Ačkoli dostatečné množství statistik dokládá, že začlenění žáků zvláštnch škol do základních škol skýtá výhody ve vývoji i pro žáky ZŠ, nedostává se učitelům vhodného kvalitního vzdělání ani k tomu potřebných  prostředků.

Heinz Klippert, autor knihy „Různorodost ve školní třídě“ (Heterogenität im Klassenzimmer) hovoří o nutnosti dobrovolné „investice do budoucnosti“, aby se vytvořily nutné schůdné cesty.


Projekt« Umění: základní lidská potřeba výzvy » N ° 2009-1-FR1-GRU06-07061 byl realizován za finanční podpory Evropské unie. Za obsah sdělení odpovídá výlučně autor. Publikace (sdělení) nereprezentují názory Evropské komise a Evropská komise neodpovídá za použití informací, jež jsou jejich obsahem.