Didactic Pilot Logo

Didaktický pilot

Radost z učení

GD Bildung und Kultur

NEWroLOGIC
Study on neurodidactic approach for foreign language acquisition with highly significant results.

Co, proč a v kterou chvíli může nadchnout, zjistíš


a odkazy na odpovídající organizace a zařízení jsou

 
In December filmclips of the studies will be published here

Your online up-dates!
Customer licenced methodologies:
Schooling for the nex generation.


TED in your language
Science-Slam
Khan-Academy


Presentation tools:
iMindMap
Present me
Classroom tools
Cartoon creators
Animation creators

 

 

Bewertung: 5 / 5

Star ActiveStar ActiveStar ActiveStar ActiveStar Active
 


Projekt« Umění: základní lidská potřeba výzvy » N ° 2009-1-FR1-GRU06-07061 byl realizován za finanční podpory Evropské unie. Za obsah sdělení odpovídá výlučně autor. Publikace (sdělení) nereprezentují názory Evropské komise a Evropská komise neodpovídá za použití informací, jež jsou jejich obsahem.