Didactic Pilot Logo

Didaktický pilot

Radost z učení

GD Bildung und Kultur

International communication
promotes progress

you are excited about this website and you know a language you cannot find here?
Why not translate it and give access to many others who speak your language!

While translating you will learn many interesting things!


 
 

Překlady

Kontakt

Kontaktformular

Send an Email
(optional)


Projekt« Umění: základní lidská potřeba výzvy » N ° 2009-1-FR1-GRU06-07061 byl realizován za finanční podpory Evropské unie. Za obsah sdělení odpovídá výlučně autor. Publikace (sdělení) nereprezentují názory Evropské komise a Evropská komise neodpovídá za použití informací, jež jsou jejich obsahem.