Didactic Pilot Logo

Didaktický pilot

Radost z učení

GD Bildung und Kultur

 
 
"Životní standard znamená, že si člověk za peníze, které nemá, kupuje věci,
které nepotřebuje, aby vzbudil obdiv u lidí, které nemá rád."
(autor neznámý)
Literatur:
www.simpleliving.de/literatur.html
 
 

Má víra je prostá:
Nepotřebujeme žádné chrámy; nepotřebujeme ani žádnou složitou filosofii.
Náš vlastní mozek a naše srdce jsou našimi chrámy;
naší filosofií je laskavost.

Jeho Svatost Dalai Lama

 
Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive
 

"Etická výchova":
Hodnoty nejsou universální a podléhají měnící se době. Ctnosti oproti tomu jsou vnitřní zdroje, které má každý člověk k dispozici od narození. Jsou univerzální, tzn. jsou spojujícím prvkem mezi náboženstvími, národnostmi a skupinami.
„Projekt hodnot“ (Virtue-Projekt) skýtá podněty překračující kulturní a náboženské hranice. Zde pod „Strategies“ naleznete 5 metodických příkladů sebevýchovy a rozvoje vnitřních kapacit:
http://www.virtuesproject.com


Projekt« Umění: základní lidská potřeba výzvy » N ° 2009-1-FR1-GRU06-07061 byl realizován za finanční podpory Evropské unie. Za obsah sdělení odpovídá výlučně autor. Publikace (sdělení) nereprezentují názory Evropské komise a Evropská komise neodpovídá za použití informací, jež jsou jejich obsahem.