Didactic Pilot Logo

Didaktický pilot

Radost z učení

GD Bildung und Kultur


Pokus o vysvětlení světa:

EN
NEW
roLOGIC
:
motivated and sustainable learning
Dual-Studies for Teaching staff for teh application of artistic means in terms of a learning-torbo

DE
NEW
roLOGIC:

motiviert und nachhaltig lernen
Dualstudiengang für Unterrichtende zur Anwendung künstlerischer Mittel als Lern-Turbo allgemein.


Dual-Studiengang
Formation

 

Brysonova metoda není poučováním, nýbrž žasnutím.

 

 

Tyto průkopnické výsledky ve zkoumání škodlivého vlivu odměňování by měly být vyhlášeny za povinnou četbu pro rodiče a učitele.

Adele Faber, spluautorka knihy
“Listen So Kids Will Talk”
(“Budeme-li naslouchat,
děti budou vyprávět”)

 
Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive
 

Bill Bryson. "Krátký příběh téměř o všem"  Fundovaný, poučný,  občas velice komický a stále zábavný výlet do fascinujícího světa milníků populární vědy. Audiokniha, která je zaručeně použitelná bez předchozích znalostí.  Oceněno jako Vědecká kniha roku 2004.
ISBN-10: 0739302949
ISBN-13: 978-0739302941

Alfie Kohn: Odměňování a trestání jsou pouze 2 strany jedné mince – a sice mince nepříliš cenné. Kniha nabízí rodičům a učitelům sestavu praktických strategií, které překračují a přesahují používání „cukru a biče“.
v němčině: Warum Belohnung eine Strafe ist
v angličtině: Punished by Rewards
ve francouzštině: Quand "Je t'aime" signifie : "Fais ce que je te dis..."

Eva Ullmann objevila během svého krátkého studia pedagogiky silný efekt divadelního umění.
DE
http://www.humorinstitut.de/pädagogik.html

EN
OECD schooling for tomorrow. Personalising Education
FR
OECD  L'école de demain. Personnaliser l'enseignement
DE
OECD Bildungskonzepte für die Zukunft. Personalisierung der Bildung

Publikace "Perly v síti" (Perlen im Netz) představuje výběr obzvláště zdařilých ne-komerčních internetových stránek pro použití v základních a středních školách. Autoři vyzdvihují zvláštnosti nabídek a dávají didaktická doporučení pro využití ve škole. Internetové stránky jsou členěny podle oborů (od Politiky po hudbu) a vhodnost pro různé stupně škol a ke každé stránce  je zde k dispozici pracovní sešit.
DE
http://www.bpb.de/files/UV0B33.pdf

Vzdělávání prostřednictvím médií: 
DE
www.wdr.de
  a www.schlauer.wdr.de

Vera F. Birkenbihl, Chlapci a děvčata: jak se učí.  Knaur, München, Germany 2005
Mozkový vývoj chlapců a dívek se zásadně liší. Rozdíly mezi pohlavími se lze učit chápat a oceňovat: Vzájemné doplňování se namísto konkurence.
 
Hospodářský význam umělecké činnosti v
e vzdělávání i profesích pro postindustriální společnost: školy 20. století se zaměřovaly téměř výlučně na levou mozkovou hemisféru. Funkce levé hemisféry ovšem již v 21. století nestojí v popředí zájmu, neboť již byly více než nahrazeny počítači.  Dobré studijní výsledky (známky) přispívají v současnosti jen 4% až 8% ke kariérnímu úspěchu v životě. Je na čase, aby se školy začaly věnovat pravé mozkové hemisféře, která jediná může obchtát v konkurenčním boji na trzích 21. století.

Daniel H. Pink: Bestseller
v angličtině: A Whole New Mind Why Right Brainer will Rule the future
v němčině: Unsere kreative Zukunft: Warum und wie wir unser Rechtshirnpotenzial entwickeln müssen
ve francouzštině: L’homme aux deux cerveaux.

DE
Jutta Gorschlüter. www.spielraum-lernen.de. Touha po vědění je přirozená a vrozená. Děti svou přirozenou zvědavost po novém vědění a nových poznatcích dostávají nebo získávají nazpátek.

FR
Jak si mozek poradí s pravopisem. Dívat se, koordinovat, strukturovat.
www.youtube.com/watch?v=aEYD_72cZ4Y
www.youtube.com/watch?v=VpMlhcUjVTA

a mnoho dalších zajímavých novinek.
www.cancres.com

FR
Neurodidaktika: Vzdělávání a učení jako věda.
Informační web neurodidaktických základů:
http://neuropedagogie.com


Projekt« Umění: základní lidská potřeba výzvy » N ° 2009-1-FR1-GRU06-07061 byl realizován za finanční podpory Evropské unie. Za obsah sdělení odpovídá výlučně autor. Publikace (sdělení) nereprezentují názory Evropské komise a Evropská komise neodpovídá za použití informací, jež jsou jejich obsahem.