Didactic Pilot Logo

Didaktický pilot

Radost z učení

GD Bildung und Kultur

Společně to dokážeme !

O mnoha projektech úspěšného učení se člověk nic nedozví, protože jejich tvůrci jsou příliš zaneprázdnění.
Setkáš-li se tedy s něčím inspirujícím, z čeho by mohli mít prospěch ostatní, zeptej se dotyčného autora, zda smíš vložit na “Didaktického Pilota” krátký popis nebo ještě lépe webový odkaz

 

„Kreativitu nelze spotřebovat.
Čím víc ji člověk používá, tím více jí má.
"
Maya Angelou

 


Projekt« Umění: základní lidská potřeba výzvy » N ° 2009-1-FR1-GRU06-07061 byl realizován za finanční podpory Evropské unie. Za obsah sdělení odpovídá výlučně autor. Publikace (sdělení) nereprezentují názory Evropské komise a Evropská komise neodpovídá za použití informací, jež jsou jejich obsahem.