Didactic Pilot Logo

Didaktický pilot

Radost z učení

GD Bildung und Kultur


Žijeme ve věku EQ


Dosahování úspěchů již není určováno IQ (kvocient inteligence) nýbrž  EQ (kvocient emocionální inteligence).

To jsou klíčové kompetence v oblasti komunikace, strategie a iniciativy.

Doposud bylo úkolem škol rozvíjet IQ.

Největší část těchto funkcí však mezitím převzaly počítače.

Nové vzdělávací programy musí odpovídat novým požadavkům.

 

Jaký podíl má IQ na úspěchu?

a.    50% až 60% ?
b.    35% až 45% ?
c.    23% až 29% ?
d.    15% až 20% ?

Výsledky několikanásobných studií z počátku 21. století:

mezi 4 a 10 procenty !!!
Daniel Goleman „Emotional Intelligence“
 
Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive
 
DE
Bezplatné testování hraček podle neurodidaktických hledisek:

„Centrum pro neurologii a učení“ (Transferzentrum für Neurologie und Lernen) na univerzitě v Ulm spolupracuje s výrobci hraček. Do roku 2012 mají být všechny školy v Německu plošně zdarma vybaveny hračkami, které byly označeny z neurologického hlediska označeny za vyhovujíécí. Jedním z cílů je také chránit děti před jejich zneužíváním jako cílové skupiny obchodních zájmů podnikatelů.
www.spielen-macht-schule.de a www.mzfk.de


Projekt« Umění: základní lidská potřeba výzvy » N ° 2009-1-FR1-GRU06-07061 byl realizován za finanční podpory Evropské unie. Za obsah sdělení odpovídá výlučně autor. Publikace (sdělení) nereprezentují názory Evropské komise a Evropská komise neodpovídá za použití informací, jež jsou jejich obsahem.