Didactic Pilot Logo

Didaktický pilot

Radost z učení

GD Bildung und Kultur

Přehled
posílí
sebekontrolu


Plánování, rozdělování a stanovování priorit nevyhnutelně patří ke šťastnému uspořádání života. Obzvláště dítě silně podléhá tomu, co se právě odehrává před jeho smysly. Pro dlouhodobé plánování platí často:  „Sejde z očí, sejde z mysli“. Pro upozadění samovolných smyslových podnětů za účelem upřednostnění zacílení potřebují smysly něco, na co se mohou zaměřit.

 

Jsem skutečným králem,
neboť dokážu sám sebe ovládat.

Pietro Aretino

Úspěch je snadný.
Čiň správné,
správným způsobem
ve správnou chvíli.

Arnold H. Glasgow

 
Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive
 

Jak nejlépe jednat se zuřícím člověkem?
EN
http://www.firehow.com/

Týdenní nebo akční plán s ilustracemi jako grafický mapa může být nosnou oporou pro samostatné a cílené vedení života a ušetří spoustu času, diskusí a oklik.

Mindmaps die viel Lebensweisheit enthalten, kostenlos zur Verfügung gestellt von

Tony Buzan, tvůrce iMindmap, hovoří o kritériích úspěšného projektu, který odpovídá pracovnímu stylu vašeho mozku.
EN
http://www.imindmap.com/videos/TonyBuzanIntroducesiMindMap.aspx

Úvod do použití iMindmap v angickém jazyce:
Midmap-nástroj: software pro mozkově kompatibilní mindmaping.
Tony Buzan hovoří o přizpůsobivosti nástroje iMindmap pro mozkové plánování: http://www.imindmap.com/videos/TonyBuzanIntroducesiMindMap.aspx
Jak užívat iMindmap:
EN
http://www.thinkbuzan.com/us/support/tutorials


Mindmaps lze bezplatně získat od Adam Sicinski
EN
http://iqmatrix.comProjekt« Umění: základní lidská potřeba výzvy » N ° 2009-1-FR1-GRU06-07061 byl realizován za finanční podpory Evropské unie. Za obsah sdělení odpovídá výlučně autor. Publikace (sdělení) nereprezentují názory Evropské komise a Evropská komise neodpovídá za použití informací, jež jsou jejich obsahem.