Didactic Pilot Logo

Didaktický pilot

Radost z učení

GD Bildung und Kultur

 
Konečně je to tady ...

Příručka pro uživatele mozku

napínavá jako kriminálka
krásná jako román o lásce a zajímavější než  večerní zprávy

v pravém sloupci
jednoduše kliknout na zvolenou kapitolu
Didaktický Pilot odhaluje srozumitelnou, praktickou a zábavnou formou, co je základem OECD.

 

in English   

en Français   

auf Deutsch   

po czesku    

Lietuvių kalba    

Türkçe   

magyar nyelven     

на русском   

en español    

 

OECD:

„Vzdělávací koncepty pro budoucnost“

anglicky

francouzsky

německy

 
BIOGRAFIE V MOZKUDENNÍ ČINNOST MOZKUIT-TECHNOLOGIE V MOZKU


 
Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive
 

Biografie v mozku

Co promeškáš, to už nedoženeš
Co potřebují mozkové buňky v různých životních obdobích.

Když se chce, všechno jde
Co je v mozku možné a co možné není (neuroplasticita).

Kluci nejsou děvčata!
Co potřebuje IQ chlapců.


Denní činnost mozku

Strach zabíjí neurony
Co chrání neurony a vytváří nové.

Štěstí a učení jsou totožné
Proč musí být vyučování napínavé.

Požitek z násilí na obrazovce
Jak dalece mohou být  mediální programy časovanou bombou.

Kdo brblá, zhloupne
Jak naše kritika jiných lidí mění nás samotné.

Ani cukr ani bič!
Proč může odměna znamenat gól do vlastní brány.

Kdy šprtat a kdy se dívat na TV
Proč zábava PŘED prací vede k úspěchu.  


IT-Technologie v mozku

Pocity jsou ukládací klávesou
Proč by byli herci nejlepšími učiteli.

Káráním upevňujeme chyby
Čím bychom měli nahradit červenou propisku.

První krok rozhoduje
Do jaké míry jsou vychovatelé odpovědní za pozdější kariéru.

Vypnutí stresového režimu
Jak si můžeme vzájemně pomáhat.

Udělat si v hlavě pořádek
Proč mozek nepotřebuje knihy, ale karty.

Propojování slovíček
Jak srůstají dohromady cizí řeč s řečí mateřskou.


Projekt« Umění: základní lidská potřeba výzvy » N ° 2009-1-FR1-GRU06-07061 byl realizován za finanční podpory Evropské unie. Za obsah sdělení odpovídá výlučně autor. Publikace (sdělení) nereprezentují názory Evropské komise a Evropská komise neodpovídá za použití informací, jež jsou jejich obsahem.