Didactic Pilot Logo

Didaktický pilot

Radost z učení

GD Bildung und Kultur

Odkazy příkladných, úspěšných projektů, organizací a literatury

Nech se inspirovat a navaž kontakt.

Nemůžeš-li navázat kontakt na národní úrovni, může mezinárodní spolupráce pomoci dál.


 

„Veškerý skutečný život
spočívá v setkáních“

Martin Buber

Díky za další odkazy příkladných inovativních organizací a iniciativ.

 


Projekt« Umění: základní lidská potřeba výzvy » N ° 2009-1-FR1-GRU06-07061 byl realizován za finanční podpory Evropské unie. Za obsah sdělení odpovídá výlučně autor. Publikace (sdělení) nereprezentují názory Evropské komise a Evropská komise neodpovídá za použití informací, jež jsou jejich obsahem.