Didactic Pilot Logo

Didaktický pilot

Radost z učení

GD Bildung und Kultur


vyzkoušej v praxi


nabruš svého
zvídavého ducha

a vtipně představ
 


Fakta jsou vzduchem vědců. Bez nich nelze létat.

Linus Pauling

Je třeba nalézt analogie, které jsou tak případné, že jim bude každý rozumět, a zároveň zachovají souvislost s původním konceptem".
Patrick Seelheim, Science Slam

 

Bewertung: 5 / 5

Star ActiveStar ActiveStar ActiveStar ActiveStar Active
 

Science Slam:
význam humoru, názornosti, aktuálnosti, vztahu k životu pro zprostředkování vědeckých obsahů přitahuje široké publikum do soutěžních sálů.
Razantně narůstající spektrum klipů by mohlo svou větší zábavností a snazší zapamatovatelností nahradit vyučování ve školách.

DE
https://www.youtube-nocookie.com/watch?v=SEED5oC6UEM


https://www.youtube.com/watch?v=TcsrT7n-Kog

www.hausderwissenschaft.orgŽáci jako podnikatelé  a vynálezci
V akciových společnostech uskutečňují žáci své technické, přírodovědecké a matematické znalosti a vyvíjejí přístroje k podpoře lidí s postižením. Např ultrazvukovou součástku sloužící slepcům ke zlepšení orientace nebo model páteře pro výuku kinesiologie, který na obrazovce ukazuje parametry tlaku elektronicky jako křivku..

DE 
www.hardware-ag.de

http://www.hag-focus.de.vu

 


Projekt« Umění: základní lidská potřeba výzvy » N ° 2009-1-FR1-GRU06-07061 byl realizován za finanční podpory Evropské unie. Za obsah sdělení odpovídá výlučně autor. Publikace (sdělení) nereprezentují názory Evropské komise a Evropská komise neodpovídá za použití informací, jež jsou jejich obsahem.