Didactic Pilot Logo

pilotinė didaktika

mokytis su džiaugsmu

GD Bildung und Kultur

Baimė naikina neuronus,
… o laimė juos vėl atgaivina!

Mano draugė po pamokų visada nusipirkdavo šokolado plytelę,
įjungdavo muziką ir visų pirma energingai šokdavo.
Tuo metu niekas negalėjo įeiti į jos kambarį.

Po pusvalandžio ji jausdavosi pasiruošusi sėsti prie pamokų darbų.

Tuo metu kai jos 7 broliai ir seserys sau duoną užsidirbo fabrike, ji studijavo universitete, o užsienyje parašė darbą ir gavo mokslinį laipsnį

 

Filmclips here from 15th Novembre 2011

Ateitis man nesukelia rūpesčių,
… ji gana anksti  pati ateina.


Albert Einstein

 

Bewertung: 5 / 5

Star ActiveStar ActiveStar ActiveStar ActiveStar Active
 
Lūžta krūmo šakos. Tu atpažįsti siluetą ir baimę varantį riaumojimą, sklindantį iš didžiulių nasrų! Prieš tave praraja! Keletas gumbuotų šakų; po tavo kojomis - bedugnė; per vėlu. Virš tavęs pasimato gyvūno galva ir galingas kūnas pasiruošęs tave prispausti prie žemės: tu šoki! – dviem rankomis stveriesi už lūžinėjančių šakų; iš paskutinių jėgų pasikeli , stveriesi už žolės -- tuo metu iš apačios pasigirsta krentančio gyvūno riaumojimas ir duslus smūgis.

Refleksas! Tobula jėgos ir judesio vienybė, kuri padeda įveikti tai, ko negalėtume įveikti; Ji išgelbsti mūsų gyvybę, jeigu prarandame orientaciją ir prieš akis stoja tamsa. Prieš tūkstančius metų tai buvo pats didžiausias tikslas!
Šiandien švelnios muzikos garsai patenka pro minkštą, putojančią mūsų ausies viduje esančią medžiagą į ausies vidų, ir tuo metu, kai Late kavos kvapas pakyla iki mūsų nosies, prieš mus prasiveria būsimojo egzamino praraja: žinau, viskas nuo egzamino priklauso; tai paskutinis šansas… aš jaučiuosi vis mažesnis, nebegaliu mąstyti; intensyviai kramtau gumą; kumščiu daužau į kėdės atramą, praplečiu pirštus, ir galvoje pasidaro tamsu. Prieš tūkstančius metų tai veikė gerai! Nes tik tokioje būsenoje refleksai gali tobulai ir netrukdomi dirbti. Tačiau rytoj man nepadės nei išskėsti pirštai, nei suspaustas kumštis… Kur yra tas prakeiktas jungiklis? Kas mano galvoje jį išjungė? Būtent šitas mechanizmas, kuris padėjo išgyventi mūsų protėviams, dabar neleidžia mums veikti! Stresas išjungia visą smegenų žievę ir, jeigu tai trunka ilgai, ląstelės ten miršta.

Todėl:

1 žingsnis: stiprinti pasitikėjimą savimi ir savo gebėjimais, kad jungiklis smegenyse neišsijungtų ir staiga neatsidurtume tamsoje.
2  žingsnis: mokytis.

Kas mano, kad prie mokslo reikia stipriai spausti, ir tuokart vaikas įgaus pasitikėjimą savimi, tas būtų teisus, jeigu gyventų akmens amžiuje.Spausdinimą ir vertimą finansavo Europos Komisijos remiamas projektas Nr.2009-1-FR1-GRUO6-07061 "Menas kaip priemonė, padedanti realizuoti pagrindinius žmogiškuosius  poreikius. Neurodidaktiniai atsakymai į didėjančius socialinius reikalavimus." Šis leidinys atspindi tik autoriaus požiūrį, todėl nei Komisija, nei projekto steigėjai negali būti laikomi atsakingais už bet kokį jame pateikiamos informacijos naudojimą.